Alberte D. - Lærervikar

2500 Valby
Arbejdsradius:
10 km.
Alder:
21 år

Ja tak! I kan tro, jeg vil steppe ind som lærervikar for jer!

Fag: Special lærer , Matematik , Musik , Kristendomskundskab , Tysk , Engelsk , Dansk

Arbejdet med mennesker synes jeg er utrolig spændende. Jeg er meget motiveret af glæden, der kommer ved at hjælpe et andet menneske og se det blomstre.
I mit arbejde vægter jeg nærvær, åbenhed og forståelse højt. Mit ønske er at være med til at skabe et læringsmiljø, hvor alle føler, der er plads til dem og deres individuelle nysgerrigheder og udfordringer, og hvor de bliver set og mødt akkurat der, hvor de er. Samtidig har jeg også et bredere fokus på klassen som helhed, sammenholdet, forståelsen og rummeligheden hinanden imellem, og at alle føler, de har et stærkt tilhørsforhold hertil.

Jeg tilbyder undervisning i dansk, engelsk og tysk, matematik, kristendom og musik.

Kvalifikationer

I løbet af min gymnasietid var jeg i en periode frivillig matematikhjælper for to unge piger fra Syrien.
I ca. 9 år har jeg spillet klaver og har altid sunget, og det har jeg ofte brugt til at stå for og lede fællessangen m.m. i forskellige sammenhænge. Derigennem har jeg tilegnet mig nogle rigtig gode kompetencer til at lede musikundervisningen.
Jeg har også arbejdet som pædagogmedhjælper i en vuggestue i lidt over et år, hvor jeg har tilegnet mig kvalifikationer med at møde folk og i særdeleshed børn, der hvor de er med forståelse og støtte, for så derfra at kunne hjælpe dem videre og opmuntre dem til at gå nye udfordringer i møde og overkomme dem. Jeg har igennem det arbejde også god erfaring med at holde styr og overblik over mange børn på samme tid og stadig have fokus på at se den enkelte.
Jeg har også været frivillig som både leder i børneklub og lejrleder på forskellige børnelejre, hvor vi bl.a. havde til opgave at formidle bibelfortællinger til børn på en måde, så de bedre kunne forstå dem.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Alberte D.'s kontaktoplysninger.