Ali K. - Lærervikar

8000 Aarhus
Arbejdsradius:
15 km.
Alder:
28 år
Bruger oprettet:
2021

Lærer med fokus på faglighed, relation og inklusion

Fag: Madkundskab , Idræt , Samfundsfag , Kristendomskundskab , Historie , Engelsk , Dansk som andetsprog , Dansk

Linjefag: Idræt , Historie , Engelsk

Kære jer

Mit navn er Ali Khatib. Jeg er 26 år gammel og bosat i Aarhus. Jeg søger en deltidsstilling eller job som lærervikar på jeres skole og hvis muligt, gerne med faste timer. Jeg er uddannet lærer i fagene engelsk, historie og idræt. Jeg kan dog varetage undervisning på tværs af alle fag, hvis ønsket. Jeg starter på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi på Aarhus universitet til september 2021.

Den motiverende faktor for mig som lærer ligger i at hjælpe eleverne med at udvikle deres faglige og sociale kompetencer, danne dem til samfundsborgere og forberede dem til deres videre uddannelsesforløb. Jeg mener at god undervisning bygger på: relationsarbejde, faglighed i undervisningen, et inkluderende læringsmiljø og fællesskab.

fagligheden i undervisningen
I mit arbejde som lærer går jeg meget op i at skabe en motiverende og spændende undervisning, der giver eleverne lyst til deltagelse i undervisningen, samt at videreudvikle deres faglige kompetencer. Dette vil jeg gøre gennem en anerkendende undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs verden og samtidig åbne døre for en ny verden, der udfordrer dem på deres niveau og behov. I min undervisning lægger jeg stor vægt på kontinuitet og progression, der giver eleverne en struktur i hverdagen og en bedre sammenhængsforståelse for de mål der er i undervisningen. i forbindelse med dette går jeg op i et samspil mellem indholdsstoffet og elevernes hverdag og liv. Min undervisning bygger også på det sociale princip, hvor forskellige undervisningsaktiviteter og former skal være med til at styrke deres sociale kompetencer. En løbende evaluering er også vigtig, således at eleverne er medvirkende til at styrke deres faglighed og være med til at skabe større klarhed omkring deres egne mål og indsats i undervisningen.

relation og fælleskab
For at skabe et motiverende læringsmiljø, der giver eleverne lyst og mod til at videreudvikle deres sociale og faglige profil, er det helt essentielt at der er trivsel i klassen. Derfor vil jeg som lærer sætte stor fokus på et trygt miljø i klassen, der giver eleverne mulighed for at udvikle og udfolde sig. Dette sker gennem en gensidig respekt og positiv relation. Et godt klasserum er demokratisk, inkluderende og dialogisk, således at alle elever for mulighed for at deltage og blive set.

Inkluderende læringsmiljø
Min personlige lærerprofil bygger på inklusion, da alle elever i en given klasse har forskellige forudsætninger og motivation for at deltage og lære i undervisningen. Inklusion for mig handler ikke kun om undervisningsdifferentiering, men også om et anerkendende fælleskab, hvor eleverne og læreren sammen danner fundamentet for en succesrig inklusion. Jeg vil som lærer være med til at skabe positive oplevelser og styrke de gode relationer i klassen, således at alle elever uanset sociale baggrund og faglige niveau får mulighed for at deltage og udvikle sig.

Kvalifikationer

lærervikar-erfaring siden 2014.
førstehjælpsunderviser siden 2015.
færdiguddannet lærer siden 2021.

frivillig mentor og rollemodel i lektiecafe og for børn i socialt udsatte områder siden 2015.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Ali K.'s kontaktoplysninger.