Anne Mette S. - Lærervikar

8700 Horsens
Arbejdsradius:
20 km.
Alder:
52 år

Læreruddannet fleksibel lærervikar til rådighed

Fag: Dansk , Dansk som andetsprog , Engelsk , Fransk , Historie , Kristendomskundskab , Samfundsfag , Billedkunst , Musik , Special lærer

Linjefag: Dansk , Dansk som andetsprog , Engelsk , Musik

Jeg tilbyder relevant erfaring som klasserumsleder og underviser. Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefagene dansk, engelsk og musik. Jeg har arbejdet som fuldtidsansat i 2 år i den almene folkeskole, hvor jeg har været klasselærer og undervist i dansk, engelsk, musik, historie, kristendom og dansk som andetsprog. Jeg ønsker nye udfordringer og nogle år som lærervikar/tilkaldevikar for at tilegne mig større erfaring og med fuldt fokus på undervisning og tiden med eleverne.

Kvalifikationer

2 års fastansættelse i folkeskolen som klasselærer på mellemtrinnet og som underviser i dansk, engelsk, musik, historie, kristendom og dansk som andetsprog.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Anne Mette S.'s kontaktoplysninger.