Brian W. - Lærervikar

9230 Svenstrup J
Arbejdsradius:
20 km.
Alder:
41 år

Erfarne lærervikar med ing. baggrund der synes der er MEGA sjovt at undervise

Fag: Håndværk og design , Billedkunst , Natur/Teknologi , Biologi , Samfundsfag , Kristendomskundskab , Historie , Engelsk , Dansk , Madkundskab , Matematik , Geografi

Jeg arbejder altid med engagement og ansvarlighed i forhold til mine opgaver. Der er ikke nogen opgaver der er for stor eller små. Man kommer rigtig langt med eleverne, hvis de kan se der er mening med det de laver og hvorfor de skal lave det. Herunder gælder det selv at fremvise engagement og lyst. Men for at eleverne kan lykkes skal der være en fast struktur og et resultat der er opnåeligt for dem. Derfor er jeg meget struktureret og resultatorienteret i mit arbejde. Der gælder også i forhold til min kolleger. Mine kolleger vil også opleve en medarbejder der sætter team samarbejde meget højt. Det er sammen vi skal løfte den enkelte elev og jeg har stor respekt for andres kompetencer.

Kvalifikationer

Aug 2019 - COV-19 : Fast Lærervikar - Højvangskolen (Mellemtrin og dus)

Marts - Juni 2019: Fast Vikar mellemtrin for langtidssyg lærer - Højvangskolen
Fast underviser i historie, dansk, håndværk/design
Underviser i matematik, idræt i tilfælde af anden sygdom/fravær hos lærer på mellemtrin
Undervisning af faglig og socialt udfordret elever på mellemtrin.

Sep - Dec 2018: Lærerassistent/- Rotationsvikar - Højvangskolen
Støtte i udskolingen 4 til 6 klasse, på fagene matematik, Håndværk og Design - hvor jeg blandt andet underviste 4 og 5 klasse i brugen af 3D print, kreativitet (Proces og 3D print), madkundskab for 6 årgang.
Samt vejleder og støtte til enkelt elever på årgangene med særlig behov.
Indgå i Mellemtrins Teamet på møder, samtaler omkring elever

Marts - Juni 2018 Lærerassistent/-rotationsvikar – Højvangskolen
Støtte i udskolingen 6 og 7 klasse, på fagene matematik, fysik, kreativitet (Proces og 3D print), madkundskab.
Samt vejleder på projektopgaver i forbindelse med projekt uger hos 6 og 7 klasse.
Indgå i 6-7 årgangsteamet på møder, samtaler omkring elever.

Jan 2018 - : Fast tilkaldevikar til Mellervangskolen og Sofiendal skole
Aug 2017 - Dec 2017: Lærerassistent - Mellervangskolen
Støtte i udskolingen 7-9 klasse, på fagene matematik, fysik og dansk. Samt vejleder på projektopgaver i forbindelse med projekter hos 8 og 9 klasse.
Andre vikartimer i udskoling og mellemtrin
Arbejdet med projektudvikling omkring indførelse af en mere innovativ tilgang til undervisningen.

April 2017 - : Fast tilkaldevikar til Sofiendal skole

Aug 2016 – April 2017 : Lærerassistent/-rotationsvikar/projektudvikling – Sofiendal Skole

Støtte i udskolingen 7-9 klasse, på fagene matematik, fysik og kemi.
Samt vejleder på projektopgaver i forbindelse med projektuge hos 7, 8 og 9 klasse.
Vikartimer i fordelt over alle trin fra ind-, mellem- og udskolingen. Mest Matematik, natur/teknik, men generelt alle fag.
Undervisning i specialklasser Modtageklasserne (børn med anden etnisk baggrund) og børn med specielle behov (ADHD m.m.) hos SIRUS
Andre opgaver, med behov for støtte hos 4-5-6 klassetrin. Enkelt undervisning, gruppeundervisning eller hjælpelærer
Egen undervisning i 0 klasse. Matematik
Faste vagter i dussen.
Sparring til skoleledelsen og lærer omkring Innovation og iværksætteri – Innovationsprojekt plus grønt flag.
Udvikling af Innovations undervisningsmateriale brugt på 7 Hum.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Brian W.'s kontaktoplysninger.