Ildi N. - Lærervikar

4220 Korsør
Modtager gerne tilbud om frivilligt arbejde
Arbejdsradius:
100 km.
Alder:
62 år
Bruger siden:
11/1-2021

Grundig Lærervikar tilbyder hjælp

Fag: Idræt , Samfundsfag , Kristendomskundskab , Historie , Engelsk , Dansk som andetsprog , Dansk

Linjefag: Idræt , Samfundsfag , Engelsk , Dansk

Jeg kan tilbyde erfaring, i at være med til at styrke elevernes sociale, faglige og personlige kompetencer.

Jeg har erfaring med at være god til at bevare overblikket, arbejde struktureret og være produktiv, og det har vist sig, at jeg er en god formidler med fine resultater i at nå børn/unge og voksne, og få dem gjort interesseret i at modtage læring.

Kvalifikationer

*Undervisning på erhvervsskole: Dansk, engelsk, It og samfundsfag. Haft hold til eksamen, samt været censor.
*Undervisning af 1-10 klasse i matematik, dansk, engelsk, idræt, samfundsfag, kristendom, historie og madkundskab.
*Undervist børn med ADHD og andre særlige behov
*Planlægning og udførelse af undervisning, samt udarbejdet handle/elevplaner
*Screening for afdækning af dyslektiske vanskeligheder i 3. klasse - Nationale test
*Generel brug af IT: Word, Excel, internet, CD-ord
*Vaks (materiale for ordblinde)
*Udvidet forældresamarbejde
*Elevmøder: - afdækning af særlige behov, -udarbejdelse af aftaler
*Medvirket til planlægning og udførelse af lejrture
*Social/pædagogisk arbejde: -konflikthåndtering, -anerkendelse, -inklusion, -miljøterapi, -supervision.
* Undervist voksne: Undervist i engelsk og IT- Office pakken, Photoshop og PowerPoint.
*Samarbejde med kursister og ledelse
*Arbejdet med Fronter, og lærer-intra
*Samarbejde og sparring med kollegaer

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Ildi N.'s kontaktoplysninger.