Janus R. - Lærervikar

1423 København K
Arbejdsradius:
70 km.
Alder:
33 år
Bruger siden:
28/11-2020

Energisk, engageret og bred faglighed

Fag: Geografi , Madkundskab , Idræt , Håndværk og design , Samfundsfag , Kristendomskundskab , Historie , Engelsk , Dansk

Min Cand.Mag. uddannelse i historie, filosofi og videnskabsteori, arbejde som lærer, nye medier og i foreningsliv, har givet mig erfaring med formidling og undervisning, samt et solidt fagligt fundament i fagene historie, filosofi, samfundsfag, dansk, engelsk, religion, geografi, idræt, madkundskab, mediefag og håndværk og design. Disse fag kan jeg undervise i hos jer. Mit kulturarbejde, arbejde med folkekøkken og pædagogiske arbejde i klub, har givet mig værktøjerne til at skabe spændende og inkluderende aktiviteter for børn og unge. Jeg har i de sidste mange år beskæftiget mig med formidling i mange forskellige formater. Video og podcast, skriftligt i magasiner og netaviser, afholdelse af workshops, festivaller og seminarer. Dertil oplæg på skoler og gymnasier. Senest med undervisning i folkeskolen og et åbent værksted for børn og unge.

Kvalifikationer

2017 - Chefredaktør for podcast- og videokanalen Radioaktiv
- Initiativtager, koordinator og chefredaktør.
- Formidling af filosofi, historie, samfund, økonomi og litteratur.
- Kreativ formidling gennem nye medier.

2018 - Bestyrelsesmedlem og redaktør for netmediet Solidaritet
- Initiativtager og koordinator af frivillige.
- Formidling af politik, filosofi og historie.
- Redaktionsarbejde og afholdelse af kurser i artikelskrivning.

2018 -2020 - Værkstedspædagog i Murergården
- Integrationsindsats under bandekonflikten for unge.
- Pædagogisk projekt med træ og cykelværksted.
- Lejrture og udeliv med inklusion og samværd som pædagogisk mål.
- Folkekøkken for børn og unge

2018-2019 - Lærer hos Skolen på la Cours Vej
- Undervisning i dansk, religion, historie, filosofi og samfundsfag.
- Planlægning af undervisningsforløb til mange aldersgrupper.

2018-2019 - Speciallærer i Murergården
- Undervisning i både dansk, historie og samfundsfag.
- Håndtering af elever med ekstra behov.

2009-2018 - Oplægsholder og debattør for NGO
- Koordinator af seminarer og oplæg på skoler, gymnasier og universiteter.
- Oplægsholder om samfundsfaglige, historiske og filosofiske emner.
- Koordinator og debattør på Folkemødet.

2011-2017 - Redaktør for kulturmagasinet DITzine
- Skriftlig redaktør og koordinator af frivillige.
- Formidling om filosofi, samfund og kulturliv i København.

2009-2015 - Bestyrelsesmedlem i kulturhuset Bolsjefabrikken
- Bestyrelsesarbejde og organisator af kultur workshops og festivaller.
- Inklusionsarbejde for lokale unge.

2011-2013 - Projektleder af Københavns Cykelfestival
- Initiativtager, konceptudvikling, formidlingsplanlægning og opreklamering.
- Oplæg om cyklens historie og forandring af bylivet.

2011-2012: Cykelmekaniker for Områdeløft Østerbro
- Workshops om reparation af cykler for børn og unge.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Janus R.'s kontaktoplysninger.