Karen V. - Lærervikar

8600 Silkeborg
Arbejdsradius:
40 km.
Alder:
32 år
Bruger siden:
25/8-2020

Frisk Lærervikar er klar til at hjælpe

Fag: Dansk , Dansk som andetsprog , Historie , Kristendomskundskab , Samfundsfag , Biologi , Natur/Teknologi , Billedkunst , Håndværk og design , Idræt , Madkundskab , Matematik , Geografi

Jeg brænder for at arbejde med børn og unge. At varetage undervisning i dansk, håndværk/design eller matematik på en så levende og interessant måde, at jeg kan mærke engagementet i klassen, er en af grundene til, at jeg valgte at blive lærer.
At være lærer er for mig også at sige ja tak til en ofte uforudsigelig dag. På Skole 1 var jeg klasselærer for en dejlig og meget aktiv 2. klasse. I tæt samarbejde med mine kollegaer arbejdede vi fokuseret på at skabe trygge rammer - børnene fik lyst til at lære og tage medansvar for sig selv og andre. Vi havde et fantastisk samarbejde med forældregruppen. I en forsøgsperiode deltog nogle af forældrene aktivt i undervisningen - et meget interessant og givende projekt.
Jeg var tovholder og koordinator i forbindelse med Skole 1’s nye projekt: ”Juni program”. Et overbygningsteam for de lærere, der underviste i indskoling i forbindelse med tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen. Projektet har givet mig virkelig gode kompetencer med tværfagligt samarbejde. Jeg er lidt af en ildsjæl, der gerne står i spidsen for opstart af nye projekter, og jeg er god til at lægge en klar kurs, som er forståelig for alle involverede parter.
I mit job som klasselærer benyttede jeg kreative læringsaktiviteter. Udover at være en ekstremt organiseret og dedikeret lærer er jeg også entusiastisk og kreativt individ. Jeg har også fremragende kommunikationsfærdigheder.

Kvalifikationer

Jeg er kendt for mit engagement og min faglighed, min gode kontakt og empati i arbejdet med børn og elever.
Kendskab til mange velkendte undervisningsfilosofier, der har til formål at støtte et barn akademisk, følelsesmæssigt og socialt. Medbringer dedikation, dygtighed og ønsket om positivt at påvirke børns liv.
Jeg har været klasselærer for alle mine elever. Derfor har jeg en del erfaring med at have ansvar som klasselærer. Som klasselærer har jeg været den centrale person i forhold til: Den enkelte elev, klassen, forældrene, lærergruppen om klassen, skolens ledelse og andre parter i og uden for skolen.
Jeg er en god kollega, og kan træde til som lærer eller klasselærer.
Jeg er 31 år gammel og opvokset i Grønland og uddannet lærer fra lærerseminariet i Godthåb. Jeg bor i Silkeborg sammen med min ægtefælle og min søn, og jeg har lige afsluttet min barsel.
Jeg bruger min fritid til at være sammen med min familie. Jeg kan godt lide at gå ture sammen med min familie. Desuden kan jeg godt lide, at løbe, træne og strikke.
Jeg er glad for at være her i Silkeborg, hvor der er mulighed for at komme til naturen.
Jeg kan undervise i alle niveauer og elsker udfordringer i mit arbejde.
ADRESSE
EMAIL
Løvstikkevej 61
8600 Silkeborg, Danmark
Kaalat88@hotmail.com
TELEFON
FØDSELSDATO
+4552767700
1. September 1988
Ansættelseshistorik
Klasselærer ved Skole 1
2017- 2019 - Holsteinsborg
• Leverede optimal omsorg og akademisk støtte til elever fra 7-10 år
• Udarbejdede og gennemførte timeplaner baseret på børneorienterede interesser og nysgerrighed.
• Opretholdte organiserede journaler for hver elev indeholdende dokumenter, der indikerer deres fremskridt.
• Byggede gode relationer mellem læreren og eleverne.
• Tilrettelagde udendørs læringserfaringer, og inddrog naturen så meget som muligt.
• Imødekom skolepolitikker og -bestemmelser med hensyn til sikkerhed og procedurer på ethvert tidspunkt.
Ufaglært pædagog ved Børnehuset i Godthåb
2015- 2017 - Godthåb
• Leverede optimal omsorg til børn fra 3-6 år
• Opmuntrede børnene sociale udvikling ved at fremme meningsfulde muligheder for leg.
• Opmuntrede børnene til at engagere sig i verden omkring sig ved at introducere dem til interessante og udfordrende emner og ting.
• Sørgede for forskellige aktiviteter for at fremme færdigheder i kritisk tænkning.
• Udviste både engagement, passion og nærhed.
• Opmuntrede børnene til at snakke om deres følelser
Klasselærer ved Skolen i Julianehåb
2014- 2015 - Julianehåb
• Udviklede og implementerede en velafrundet læseplan udarbejdet til elever fra 13 - 14 år
• Sørgede for at skabe en god skoledag ved at rammesætte undervisningen kort og klart.
• Gav eleverne faglige udfordringer, der matcher deres forudsætning.
• Opmuntrede elevernes motivationer ved at give dem feedback.
• Byggede gode relationer mellem læreren og eleverne.
• Gav eleverne en aktiv rolle i undervisningen.
• Gav mulighed for fordybelse og koncentration.
Klasselærer ved Skolen i Frederiksdal
2013- 2014 - Frederiksdal
• Udviklede og implementerede en velafrundet læseplan udarbejdet til elever fra 6-7 år
• Opmuntrede elevernes sociale udvikling ved at fremme meningsfulde muligheder for leg og læring.
• Opmuntrede eleverne til at engagere sig i verden omkring sig ved at introducere dem til interessante og udfordrende emner og ting.
• Skabte og fremmede positive relationer med elevernes forældre og familiemedlemmer.
• Sørgede for forskellige aktiviteter for at fremme færdigheder i kritisk tænkning.
Barselsvikar ved vejlednings- og opkvalificeringscenter i håndværk/design
2013 - Godthåb
• Leverede optimal omsorg og akademisk støtte til voksne elever.
• Gav eleverne mulighed til at udføre praktiske og sansemæssige erfaringer.
• Gav eleverne mulighed til at forstå samspillet mellem ide, tanke og handling frem til et færdigt produkt.
• Sørgede for forskellige aktiviteter for at fremme forskellige teknikker.
• Sørgede for at udvikle elevernes fantasi og kreativitet.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Karen V.'s kontaktoplysninger.