Kristian H. - Lærervikar

8000 Aarhus
Arbejdsradius:
30 km.
Alder:
26 år
Bruger siden:
5/9-2020

Nyuddannet lærer søger arbejde

Fag: Geografi , Matematik , Idræt , Billedkunst , Natur/Teknologi , Fysik/Kemi , Biologi , Samfundsfag , Kristendomskundskab , Historie , Engelsk , Dansk

Linjefag: Matematik , Idræt , Biologi

Jeg tilbyder en undervisningstilgang hvor jeg har fokus på funktionel læring. Eleverne skal kunne bruge det jeg lærer dem til noget, de skal opnå forståelser af sammenhænge også på tværs af fag.

I matematik går jeg op i den gode balance mellem digitale og manuelle arbejdsformer, jeg er af den holdning at det digitale fylder lidt for meget i dag. Derfor er det vigtigt at vi som lærere husker at indtænke de manuelle processer i undervisningen når vi kan. Jeg elsker hvordan matematik beskriver og sætter verden i system, og hvordan matematik giver eleverne nye måder og strategier til at løse problemer på.

I idrætsfaget går jeg meget op i at eleverne lærer om sundhed og livsglæde, samt hvordan de to begreber hænger uadskilleligt sammen i det brede sundhedsbegreb. Idræt handler ikke om at lære at spille fodbold, men derimod at lære hvordan man har det sjovt med sin krop på en sund måde. Inden for biologien er det vigtigt for mig at videregive min egen fascination med naturens kompleksitet til eleverne. Eleverne skal kende og forstå naturens vidundere, for ansvarligt at kunne værne om naturen i fremtiden.

Undervisningsmæssigt er Ross Greenes teori om at ”eleverne gør det rigtige, hvis de kan”, en stor inspiration for mig. Derfor arbejder jeg meget med stilladsering og at give eleverne værktøjer til at kunne deltage meningsfuldt i undervisningen. Dette er et fokus for mig for at skabe motivation og tryghed i undervisningen samt grobund for faglig og social inklusion. Derudover vil jeg gennem demokratisk klasseledelse arbejde med motivation i undervisningen. Jeg mener, at det er vigtigt for eleverne at opleve, at de bliver hørt, og at deres bidrag i undervisningen bliver anerkendt, da indflydelse i undervisningen kan skabe meningsfuldhed for eleverne, hvilket ofte leder til større engagement og læring.

Resten af mine angivne fag, er fag jeg har mod på og interesse i at tage. Men hvor jeg ikke er ligeså fagligt velfunderet som i mine undervisningsfag.

Kvalifikationer

UDDANNELSE

PROFESSIONSBACHELOR SOM FOLKESKOLELÆRER, VIA UC AARHUS, 2016-
2020
Linjefag: Matematik udskoling, Idræt udskoling og Biologi
Bacheloropgavens emne: Den gode balance mellem digitale og praktiske
hjælpemidler i geometriundervisningen.

VALGFAG PÅ LÆRERUDDANNELSEN
Innovation og teknologiforståelse
Matematik med særlige behov
SvømmelæreruddannelsenUDVALGT ERFARING

PRAKTIK PÅ LÆRERUDDANNELSEN
I mine ordinære praktikperioder blev jeg særligt opmærksom på vigtigheden af
struktur og stilladsering i undervisningen, samtidig oplevede jeg, at den gode
relation til eleverne havde positiv effekt på klasseledelse.
Desuden havde jeg to ugers ekstra praktik i forbindelse med valgfaget innovation
og teknologiforståelse. Her var jeg ude at hjælpe eleverne frem til Edison
konkurrencen.

LÆRERVIKAR, LÆSSØESGADESKOLEN, 2017
I dette job underviste jeg i både specialklasser og modtagerklasser, hvilket har
givet mig mere tålmodighed og bedre forståelse for, hvor forskellige behov
eleverne kan have.

FRIVILLIGT ARBEJDE

REPRÆSENTANT FOR LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS (LL) AARHUS 2017-2020
Som talerør mellem studerende og undervisere arbejdede jeg for at opkvalificere
uddannelsen. Derudover planlagde jeg ekstraordinær undervisning for mine
medstuderende.

DOMMER I FOLKESKOLEKONKURRENCER
DM i fag, i faget biologi 2019
Dommer i Edison konkurrencen. 2018

HJÆLPER, DANMARKS JÆGERFORENING SUMMERCAMP, 2016 OG 2017
Min funktion var her at sætte aktiviteter i gang samt at holde overblik over
børnene der deltog

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Kristian H.'s kontaktoplysninger.