Martin Weber G. - Lærervikar

2450 København SV
Arbejdsradius:
10 km.
Alder:
44 år
Bruger siden:
4/6-2020

Matematiker søger nyt job på skole, gymnasium, Hhx eller lignende

Fag: Matematik , Samfundsfag

Matematikundervisning på alle niveauer op til gymnasielærer/Universitets-Bachelor Niveau

Jeg er i øjeblikket optaget af hvordan Cooperative Learning og Flipped Classroom undervisning kan implementeres og indtænkes på nye måder under de gældende undervisningsreformer

Kvalifikationer

Jeg har de seneste år arbejdet i privat regi som selvstændig tutor primært med 1:1 undervisning i Matematik og CAS på alle Gymnasiets niveauer og eleverne har typisk været fra Stx, Hhx, Htx og HF-uddannelserne

Men jeg har som tutor også undervist elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen i folkeskolen i matematik.

Da min uddannelsesbaggrund også inkluderer økonomi og statistik, underviser jeg også i økonomiske fag som f.eks. Mikroøkonomi og Makroøkonomi på universitetsniveau og Samfundsfag på gymnasiets A niveau.

Undervisningsforløbene heri har dog primært været af kortere varighed, da de studerende primært havde brug for eksamenshjælp eller en vejleder/mentor i forbindelse med en større Projektopgave eller lignende.

Men uanset om matematikken er skjult i økonomien eller i statistikken, så er det den mit hjerte banker for og glæden ved denne som jeg igennem lærerrollen ønsker at udbrede til eleverne uanset på hvilket niveau de møder mig.

Min styrke er jo netop at jeg evner at gøre det svære stof lettere tilgængeligt for alle elever.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Martin Weber G.'s kontaktoplysninger.