Pernille C. - Lærervikar

2400 København NV
Arbejdsradius:
20 km.
Alder:
28 år
Bruger siden:
7/9-2020

Snart læreruddannet søger vikarjob

Fag: Musik , Kristendomskundskab , Dansk

Linjefag: Musik , Kristendomskundskab , Dansk

Mit navn er Pernille. Jeg er 28 år gammel og bor i København NV i et bofællesskab sammen med fire dejlige roomies.
Til næste sommer, dvs. sommeren 2021 dimitterer jeg som folkeskolelærer med fagkombinationen dansk (4.-9. klasse), kristendomskundskab og musik. Jeg er ind til videre uddannet som lærer i fagene kristendomskundskab og musik, og så færdiggøre jeg dansk til januar 2021. Selvom jeg ikke er færdig med alle mine fag, kan jeg stadig varetage undervisning i det hele. Jeg er desuden en nysgerrig sjæl, så jeg lærer gerne nyt, så jeg kan undervise i andre fag, hvis I har brug for det.
Jeg er en ansvarsfuld og reflekteret kvinde, og jeg er meget engageret i forhold til min opgave som lærer/lærervikar, da jeg synes, det er et helt fantastisk job. Jeg ønsker at møde eleverne, der, hvor de er og ud fra deres interesser, for at de kan udfolde deres fulde potentiale. Derfor vægter jeg relationsarbejdet højt, også selvom dette kan være en udfordring som vikar i flere klasser.

Kvalifikationer

Min primære erfaring med lærerarbejdet har jeg fra mine praktikperioder fra læreruddannelsen, som jeg beskriver kort i følgende.

2019/20 Skolen ved Nordens Plads
Mit tredje praktikforløb var på Skolen ved Nordens Plads, som er en specialskole. Her underviste jeg i en 4.-9. klasse, som var en klasse for elever med autismespektrumforstyrrelser. Jeg underviste primært i faget dansk, og have særligt fokus på at være en anerkendende klasseleder.

2018/19 Gladsaxe Skole
Under mit andet praktikforløb på Gladsaxe Skole underviste jeg 8. årgang i dansk og 2. årgang i musik. Da jeg varetog de fleste timer i musik, var mit fokus på, hvordan jeg som klasseleder kunne skabe musikalsk inspirerende og mindre urovækkende overgange, når eleverne skulle bevæge sig fra deres almene klasselokale til musiklokalet.

2016 Hendriksholm Skole
Mit praktikforløb var på 7. årgang på Hendriksholm Skole, hvor jeg underviste i dansk. Under forløbet havde jeg særligt fokus på at arbejde med det dialogiske klasserum.

Desuden har jeg i forskellige sammenhænge været frivillig i Røde Kors, hvor jeg har beskæftiget mig pædagogisk med børn og unge i komplicerede situationer. Her har jeg fået en del erfaring med at lede en børnegruppe samt udviklet mine evner til at kommunikere anerkendende.

Yderligere arbejder jeg på nuværende tidspunkt på Herbergcentret Sundhold, hvor jeg varetager store ansvarsopgaver i forhold til udsatte borgere. Jeg lærer her at tage pædagogisk velreflekterede beslutninger i til tider kaotiske og stressende situationer. Jobbet giver mig desuden mulighed for at indgå i et tværfagligt samarbejde samt at udvikle mine evner til at fornemme og kommunikere med mange forskellige mennesker, hvilket er med til at styrke mine relationelle kompetencer

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Pernille C.'s kontaktoplysninger.