Peter B. - Lærervikar

8600 Silkeborg
Arbejdsradius:
25 km.
Alder:
28 år
Bruger siden:
12/8-2021

Nyuddannet lærer der er klar til at hjælpe

Fag: Matematik , Musik , Madkundskab , Håndværk og design , Natur/Teknologi , Biologi , Historie , Engelsk

Linjefag: Matematik , Musik , Biologi , Historie

Min største opgave som lærer er at inspirere eleverne. Jeg vil guide eleverne og hjælpe dem med at udvikle deres sociale og faglige kompetencer, der skal gøre dem til unikke individer og forberede dem til deres videre uddannelse. Dette mener jeg, bør ske gennem en undervisning, der bygger på faglighed, fællesskab og et trygt inkluderende læringsmiljø.
Min tilgang til eleverne er omsorgsfuld og nærværende, da jeg tror på, at den gode relation mellem lærer og elev har en afgørende betydning for barnets udvikling både fagligt, personligt og socialt.
Jeg er god til at fortælle og formidle. Jeg har øje for elevernes forskelligheder og møder dem i øjenhøjde med fokus på tolerance, anerkendelse og åbenhed, da disse, efter min mening skaber en tryg samværskultur og danner det bedste grobund for læring. Jeg har erfaring med forskellige sociale og faglige udfordringer blandt elever, og har fokus på at imødekomme disse udfordringer på en anerkendende måde.

Kvalifikationer

Lærervikar, Lystruphave Efterskole
Lærervikar, Hvinningdalskolen
Lærervikar, Langsøskolen
Lærervikar, Resenbro Skole

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Peter B.'s kontaktoplysninger.