Rikke F. - Lærervikar

8320 Mårslet
Arbejdsradius:
70 km.
Alder:
40 år
Bruger siden:
9/9-2020

Engageret uddannet lærer søger job

Fag: Dansk , Engelsk , Fransk , Tysk , Historie , Kristendomskundskab , Samfundsfag , Biologi , Billedkunst , Håndværk og design , Geografi

Linjefag: Engelsk , Fransk , Historie

Jeg kan tilbyde linjefag i engelsk, historie og fransk.
Dertil har jeg erfaring med og kan undervise i:
- Biologi (pt. bestået 1. semester af Biologi fra læreruddannelsen, - A niveau i biologi fra gymnasiet)
- Tysk ( Interesse i og erfaring med undervisning i tysk grammatik i en 8. klasse på 4 måneder)
- Kristendom/religion (et virkelig spændende fag)
- Samfundsfag/historie (Jeg er bevidst om at udvikle eleverne historiebevidsthed. Jeg finder det utroligt interessant at arbejde med elevernes forståelse af historien i forhold til, hvordan de opfatter den verden, som vi lever i)

Kvalifikationer

Jeg har arbejdet som lærervikar på deltid, siden 2002, hvorfor min erfaring kan koges ned til en hel del år, foruden den undervisningserfaring, som jeg har fået i praktikkerne på læreruddannelsen.
I lærervikarstillingerne har jeg undervist i primært, engelsk, historie, dansk og kristendom, men jeg har ligeledes også undervist i idræt, billedkunst, samfundsfag m.fl.
Som lærervikar har jeg stået for reel undervisning, hvor jeg bl.a. har gennemgået stof på tavlen og med eleverne, talt om elevernes lektier, lært eleverne grammatik. øvet oplæsning, udtale og diskuteret tekster, emner mv. Jeg har haft et langt vikariat, hvor jeg var lærervikar for en 8. klasse, i 4 måneder. Her underviste jeg eleverne, i dansk, engelsk, idræt og tysk, i denne vikarstilling var jeg med i planlægningen af forløbet og valg af undervisningsmaterialer. Foruden denne 8 klasse, underviste jeg sideløbende en 9. klasse i engelsk, på den samme skole, også i en periode på 4. måneder, hvor jeg på samme måde, stod for udførelse af undervisning på klassen, planlægning af forløb, valg af undervsiningsmaterialer mm.
Foruden lærervikar, har jeg arbejdet i en SFO, hvor jeg fandt på at lave kreative workshops for børnene i SFO'en. I en periode over 8 uger afholdte jeg disse workshops med eleverne, hvor temaet for hver uge ændrede sig. I min fritid planlagede jeg forløbet for workshoppen, satte rammerne op, fandt ud af hvad der kunne lade sig gøre, planlagde indholdet og stod for udførslen med børnene, hvor vi bl.a. lavede "sy dit egen fantasi-dyr", hvortil jeg vidste børnene muligheder for hvordan man kunne udføre det i praksis, og gav dem mulighed for at de kunne lave lige det, som de selv ønskede. Derudover, havde vi tegne-uge, hvor jeg viste børnene teknikker indenfor kunst, som de kunne prøve sig frem med i deres egne tegninger/malerier til stor morskab og interesse for børnene. Derudover, byggede vi til sidst en hel by, hvor jeg trådte tilbage og lod børnene, i samarbejde, selv bestemme hvordan byen skulle se ud, hvilke erhverv der skulle være i byen, hvordan huse og bygninger skulle være, og meget mere. Det var virkelig sjovt og spændende at få lov til at prøve kræfter med hele denne kreative udfordring, selv stå for udførelsen og at se at det blev så positivt modtaget, med høj deltagelse fra børnene, - hvilket virkelig var et skulderklap til mig selv.
Foruden en læreruddannelse, besidder jeg næsten en bachelor i engelsk og historie fra Aarhus universitet. Jeg er dermed fagfagligt godt klædt på, og har muligheden for at kunne trække på denne viden i undervisningssituationer og i forhold til valg af didaktik mv.
Jeg har desuden læst næsten 2 semestre i IT-didaktik på Aarhus universitet, hvor jeg igen har haft fingrene i at tænke og arbejde kreativt, opnået viden om kreative arbejdsprocesser, viden om inddragelse af IT i undervisningen samt opnået teoretisk viden og praktisk erfaring i at kunne analysere apps og sociale medier ud fra en given kontekst.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Rikke F.'s kontaktoplysninger.