Signe S. - Lærervikar

2500 Valby
Arbejdsradius:
10 km.
Alder:
33 år
Bruger siden:
27/8-2020

Topmotiveret Musikvidenskaber brænder for de kreative fag

Fag: Billedkunst , Håndværk og design , Musik

Mit hjerte banker særligt højt for børn og unges møde med musik og de kreative fag, og jeg brænder helt oprigtigt for at skabe de bedst mulige vilkår for jeres elevers kreativitet og skabe grobund til blomstring af deres fulde potentialer.

Faglig stærk musikunderviser:
Jeg har en cand.mag. i Musikvidenskab med fokus på musikpædagogik og musikundervisning. Jeg har derfor en stærk musisk og undervisningsfaglig profil, der kan sikre faglig, struktureret og inkluderende musikundervisning på mange planer, bl.a. rotation/band, kor og sang, hørelære, SDS (sang, dans og spil) m.m. Jeg har konkret undervisningserfaring fra Roskilde Festival Højskole, været aftenskoleunderviser i klaver og selv udarbejdet undervisningsmateriale til musikfaget i folkeskolen. Her har jeg altid haft fokus på at skabe et trygt klasserum og ordnede rammer for en dialogisk undervisning med vægt på differentiering. Som underviser træder mit rolige og tålmodige nordvestjyske sind i karakter, og jeg har altid sørget for at skabe gode relationer med de mennesker, jeg omgås. Jeg kan også tilbyde mange års erhvervserfaring fra musikbranchen, hvor jeg bl.a. har arbejdet på X Factor, Spil Dansk, arrangeret koncerter, festivaler og musikprojekter.

Bred kreativitet:
Jeg vil også sagtens kunne varetage undervisning og lave aktiviteter tilknyttet andre kreative fag, da kunstnerisk kreativitet har fyldt meget i mit liv: På friskolen gik jeg især op i glaskunst og var i praktik hos en glas-, billed- og stenhugger, jeg har fokuseret på billedkunst og keramik på Testrup Højskole og har generelt elsket at arbejde med mange typer materialer og kunsthåndværk. Siden 2015 har jeg haft min egen kreative virksomhed, SEJERSKILDE - Handmade Origami, hvor jeg har produceret og solgt papirkunst på nettet, til designmarkeder og i Butik KnAsT på Nørrebro. Den skabertrang og plads til fordybelse som det kreative har givet mig, vil jeg elske at videreformidle til eleverne. Min kreative undervisning vil være praksisnær og samtidig vise, hvordan elever kan gøre deres kreative ideer til en forretning.

Frihed til personlig udvikling:
Gennem min friskole-, efterskole-, højskole- og universitetstid har jeg erfaret, hvor fundamentalt det er med trygge rammer, der giver plads og støtte til at børn og unge kan folde sig ud, jagte deres interesser og nå deres højeste potentiale. Dette er netop er en vigtig begrundelse for, at jeg søger jobbet som lærervikar hos jer. Jeg vil elske at blive en del af et tæt kollegialt team, hvor vi arbejder sammen for at udvikle elevernes fulde potentialer.

Jeg ser meget frem til at uddybe min profil og høre fra jer.

De bedste hilsner
Signe Sejerskilde Andersen

Kvalifikationer

Uddannelse

Januar 2013 - April 2016
Musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Cand.mag.
• Bred viden og forståelse for musiks historiske og samtidige betydninger og anvendelser set i forhold til kulturelle, sociale, politiske og andre samfundsmæssige forhold
• Særligt fokus på Musikpædagogik og Music and Arts Management
• Kandidatspeciale omhandlende musiklærersamarbejdet mellem musikskolen og folkeskolen set i relation til folkeskolereformen

September - December 2014
Department of Music and Dance,
University of Massachusetts Amherst USA
Udvekslingsstuderende, kandidatuddannelse
• Fokus på forskning og analysemetoder indenfor Musikpædagogik
• Praktisk udøvelse af jazzsang, herunder ensemblesang, solosang og sangteknik

September 2009 - Januar 2013
Musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Bachelor
• Gennemførte den praktiskorienterede linje med sang, klaver, brugsklaver, hørelære, satslære og analyse samt musik- og korledelse
• Tilvalg på afdeling for Pædagogik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, som giver teoretisk viden om opdragelse, læring, undervisning, dannelse og uddannelse

August - December 2008
Musiklinje, Testrup Højskole
Studerende

August 2004 - Juli 2007
Teater- og Musiklinje, Morsø Gymnasium
Sproglig student


Erhvervserfaring

November - December 2019
Roskilde Festival Højskole
Projektmedarbejder, virksomhedspraktik
• Assisterede højskolelærer med undervisning i ledelse kaldet
”Roskilde Leadership”
• Projektkoordinering af elevernes afsluttende projekt ”Sound”

September - Oktober 2019
Kultur & Fritid, Albertslund Kommune
Kulturmedarbejder, virksomhedspraktik
• Assisterede kulturkonsulenten med bl.a. sagsbehandling i SBSYS
• Udgivelse af kunstguides med kunstrute på hjemmeside

September 2016 - Oktober 2018
Spil Dansk
Projektkoordinator
• Planlægning, udvikling og afvikling af musikprojekter, –events og –koncerter bl.a. Spil Dansks tilstedeværelse på Kulturmødet på Mors samt booking af Spil Dansk kommunepakkerne
• Koordinering af det største landsdækkende fællessangsprojekt ”Danmarks Fællessang”

Januar - Februar 2017
Frost Festival
Produktionsassistent, virksomhedspraktik
• Assisterede produktionslederen med opgaver indenfor artist care, hospitality, catering og backstageområder

Oktober 2016 – Marts 2017
Clio Online
Freelance forfatter på musikfaget
• Udarbejdelse af undervisningsmaterialer i form af forløb, tekster og aktiviteter, som bruges til musikundervisning i folkeskolen

August - September 2016
Hvidovre Musikskole
Udviklingskonsulent, virksomhedspraktik
• Udvikling af samarbejdet mellem Hvidovre Musikskole og kommunens folkeskoler set i relation til folkeskolereform 2014, herunder begrebet ”den åbne skole”

September 2013 - Maj 2014
Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF)
Aftenskoleunderviser i ”Brugsklaver og Akkompagnement”
• Pædagogisk formidling af basale klaverfærdigheder
• Undervisningsstrukturering

December 2013 - April 2014
X Factors webredaktion, Danmarks Radio
Praktikant
• Journalistisk formidling herunder artikelskrivning og interview
• Video- og fotoredigering i Adobe Premium Pro og Adobe Photoshop
• DRs netbrugersystem WEBcms
• Udvikling af formater til websitet dr.dk/xfactor; formatering af artikler, video og billedserier
• Varetagelse af output og brugerkontakt på Facebook, YouTube, Scribble

August 2010 og August 2011
Musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Hjælpetutor og lønnet tutor
• Organisering af introforløb for nye studerende
• Kursus i konflikthåndtering og førstehjælp

November 2010 - November 2014
KultuNaut.dk
Freelance Musikanmelder
• Musikformidling og anmelderi

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Signe S.'s kontaktoplysninger.