Signe T. - Lærervikar

5000 Odense
Arbejdsradius:
0 km.
Alder:
31 år

Engageret og relations-kompetent lærer søger vikarjob

Fag: Madkundskab , Idræt , Billedkunst , Samfundsfag , Kristendomskundskab , Historie , Engelsk , Dansk

Linjefag: Madkundskab , Historie , Dansk

Som uddannet folkeskolelærer mestre jeg:
• Klasserumsledelse idet, jeg træder ind i klasselokalet.
(Jeg mærker hurtigt, hvilke behov den pågældende klasse har)
• Danskundervisningen – afvikler læsegrupper, LUS, rammesætter via piktugrammer, anvender ugeskemarevolution og værkstedstationer
• Bevægelse i timerne – løbediktat, ordjagt på skolen, walk&talk og stjerneløb
• It-programmer som MiVo, Into Words, Skriv&Læs, Alinea, Clioonline og Skoletube
• Skole-hjem samarbejde – tydelig forældrekontakt og diverse tværfaglige møder
• Samarbejde i professionelle lærringsfællesskaber – støttelærer, co-teaching og koordinering
• Anvendelse af diverse datainformationsprogrammer herunder Min Uddannelse & Aula

Jeg brænder for mit fag, og det giver mig stor glæde at medvirke til, at børn dannes og uddannes.

Kvalifikationer

Ansættelser
2019 – 2020
- Lærer i indskolingen, Anna Trolles Skole, årsvikariat
Undervist i Dansk og Engelsk
Klasselærer for 2. klasse samt støttelærer for en syvendeklasses elev

2018 - 2019
- Lærer i indskolingen, Nørre Aaby Skole, årsvikariat
Undervist i Dansk, Historie, Kristendom og Billedkunst
Klasselærer for 1. og 3. klasse

2017 – 2018
- Lærervikar, Brobyskolerne, afd. Pontoppidan, Broby
Undervist i alle fag i indskoling og på mellemtrin

2017 – 2017
- Lærer i udskolingen, Sletten Skole, Otterup, barselsvikariat 1/2 år
Underviste i Dansk, Historie, Madkundskab, Kristendom, Idræt,
Samfundsfag og Faglig fordybelse.

2016 - 2017
- Lærervikar & støttelærer, Odense Kommune
Underviste b.la i Dansk, Tysk og Engelsk.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Signe T.'s kontaktoplysninger.