Sigrid N. - Lærervikar

2400 København NV
Arbejdsradius:
10 km.
Alder:
35 år

Erfaren underviser og bibliotekar

Fag: Håndværk og design , Billedkunst , Kristendomskundskab , Engelsk , Dansk som andetsprog , Dansk

Med en kandidat i Dansk og bifag i Film- og medievidenskab har jeg kompetencerne i orden på det dansk- og kulturfaglige område. Som underviser er jeg nærværende og inkluderende, og jeg er god til at skabe engagement i klassen. Jeg tror på, at læringen sker bedst gennem kreativ udfoldelse og sociale aktiviteter.

I efteråret er det min plan at starte meritlæreruddannelsen med fagene dansk, billedkunst og kristendomskundskab.

Kvalifikationer

Jeg har undervist i dansk som andetsprog på Københavns Sprogcenter, været lektiehjælper for tosprogede og senest arbejdet som bibliotekar i Kalundborg Kommune, hvor en stor del af mit arbejde bestod i at hjælpe med opgaveskrivning og tilrettelægge aktiviteter for børn - med særligt fokus på læselyst og læring.

Dette forår har jeg desuden været redaktionel assistent hos Dansklærerforeningens Forlag, hvor jeg har været med til at udvikle undervisningsmaterialer, særligt til indskolingen.

Jeg har derfor både erfaring med at tilrettelægge undervisning i længere forløb, ligesom jeg er vant til at møde en ny gruppe børn med nysgerrighed, god energi og en rimelig portion autoritet.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Sigrid N.'s kontaktoplysninger.