Vilkår for brug af Vikarportal.dk

Vilkårene gælder for alle, både for registrerede og ikke-registrerede og/eller betalende/ikke-betalende personer, som bruger hjemmesiden.

 

Kontaktoplysninger m.v.:

Denne hjemmeside ejes af:

Vikarportal.dk ApS

Cvr.nr. 41025344

Videbechs Alle 4H, 8800 Viborg

Tlf.nr. 20 92 36 50

Mail [email protected]

Er det ikke muligt at komme igennem pr. telefon henvises til [email protected]

 

 

Definitioner:

Arbejdsgiver:    Den, som udbyder deres vikariat via vikarportal.dk eller lægger en opgave ind via vikarportal.dk

Vikar:               Den som søger på vikarportal.dk eller bruger hjemmesiden uden at være arbejdsgiver

vikarportal.dk: Vikarportal ApS, Cvr.nr. 41025344

 

Brug af portalen er gratis. Hvis ændrer sig i fremtiden, får alle der overgår til en betalt adgang et varsel på 3 måneder hvor brugeren aktivt skal tilkendegive at de fortsat ønsker at bruge vikarportal.dk

 

Annoncer

Hvis du opretter en annonce, kan du vælge mellem en gratis profil som arbejdsmodtager, eller en betalingsprofil som arbejdsgiver. Når du opretter en profil/annonce, godkender du, at din profil/annonce samt de af dig givne oplysninger vedr. navn, mailadresse, tlf. nr. og postnr. kan vises for alle vikarportal.dk’s arbejdsgivere.

Du godkender videre, at vikarportal.dk må bruge din tekst og billeder i markedsføringsmæssig sammenhæng.

Det er ikke tilladt at give forkerte oplysninger i en profil/annonce, ligesom du skal eje tlf. nr., mailadresse og evt. billeder, som oplyses. Der må kun indsættes billeder af dig personligt, og du skal eje rettigheden til billedet. Hvis profil/annoncen indeholder forkerte oplysninger og lign., og en tredjemand kan rette krav mod vikarportal.dk i den anledning, vil du blive pålagt at friholde vikarportal.dk for sådant rejst krav inkl. vikarportal.dk’s eventuelle sagsomkostninger i den forbindelse.

Du må ikke indføje andre personfølsomme oplysninger såsom religion, race, politiske forhold, fagforening m.v. i profil/annoncen.

Personer under 18 år kan ikke optages hos vikarportal.dk.

vikarportal.dk er ikke ansvarlig for oplysninger og ytringer i profilbeskrivelser og andre opslag. Dette ansvar påhviler arbejdstager og arbejdsgiver. Ligeledes undersøger vikarportal.dk ikke rigtigheden af de angivne oplysninger.

Der må ikke skrives kontaktoplysninger andre steder end i de dertil indrettede felter. Hvis der findes kontaktoplysninger i andre felter, kan vikarportal.dk uden varsel redigere kontaktoplysningerne eller slette hele profilen, samt blokere den pågældende arbejdstager/arbejdsgiver.

 

 

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret for køb af tjenester på vikarportal.dk. Så snart betalingen er gennemført, finder levering sted, og ydelsen vises på vikarportal.dk.

Det er derfor ikke muligt at benytte sig af den lovbestemte 14 dages fortrydelsesret, som løber fra købet. Du kan kun fortryde, hvis du IKKE har taget dit abonnement i brug indenfor de 14 dage. Du tager dit abonnement i brug i samme øjeblik, du gennemfører købet. Ønsker du at udnytte eventuel fortrydelsesret, sker det ved at sende en mail herom til info@ vikarportal.dk.

Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.

 

Udsendelse af e-mails til dig

Ved oplysning af emailadresse og mobilnummer giver du din accept til at vikarportal.dk kan sende dig e-mails samt tekstbeskeder til den oplyste emailadresse/mobilnummer. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Formidling – Ansvarsfraskivelse

vikarportal.dk er et deleøkonomisk website, hvor kontakten mellem vikarer og skoler formidles. vikarportal.dk’s ydelse er kun at formidle kontakt mellem arbejdstager og arbejdsgiver.

vikarportal.dk står ikke inde for arbejdsmodtagere og/eller arbejdsgivere.

Det er arbejdsmodtagernes og arbejdsgivernes eget ansvar at aftale vilkårene, som skal gælde mellem arbejdsmodtager og arbejdsgiver.

Brugerne og annoncørerne bør forholde sig til ovennævnte ved aftaleindgåelsen. vikarportal.dk gør udtrykkelig opmærksom på, at brugerne og annoncørerne selv er ansvarlige for at afklare alle forhold og aftalevilkår, herunder ovennævnte forhold.

vikarportal.dk opfordrer til, at alle forhold afklares i den aftale, som indgås mellem arbejdsmodtagerne og arbejdsgiverne. Af bevismæssige årsager anbefales det, at aftaler mellem arbejdsmodtager og arbejdsgiver indgås skriftligt.

vikarportal.dk fraskriver sig ethvert ansvar for arbejdsmodtagerne og arbejdsgiverne og for kontraktforholdet mellem arbejdsmodtagerne og arbejdsgiverne.

vikarportal.dk garanterer ikke for svar fra arbejdsmodtagerne og arbejdsgiverne.

En arbejdsgiver har mulighed for at skrive en anmeldelse af en arbejdsmodtager, som arbejdsgiveren har været i kontakt med. Der bliver eventuelt fremadrettet mulighed for, at arbejdsmodtagerne også kan skrive anmeldelser af arbejdsgiverne. Dette for at hjælpe andre, både arbejdsmodtagere og arbejdsgivere, på vikarportal.dk

Når du anvender vikarportal.dk accepterer du, at der kan skrives en anmeldelse af dig som arbejdsmodtager/arbejdsgiver. Du kan derefter selv vælge om anmeldelsen skal vises på din profil.

vikarportal.dk er berettiget til skønsmæssigt at slette eller fjerne dele af en arbejdsmodtager/arbejdsgivers opslag eller en anmeldelse samt lukke en profil eller en brugerkonto, hvis vikarportal.dk finder, at opslaget/profilen ikke er korrekt, er skrevet i et uhensigtsmæssigt sprog, er krænkende eller i strid med gældende regler. Der sker i den forbindelse ikke refundering af evt. sket indbetaling.

 

Tvister

Tvister mellem arbejdsmodtager og arbejdsgiver er vikarportal.dk uvedkommende. Se afsnittet Formidling – Ansvarsfraskrivelse.

Hvis du er utilfreds med vikarportal.dk, bedes du reklamere skriftligt på mail til mailadressen [email protected]. Hvis du vil anlægge sag mod vikarportal.dk, så skal dette ske ved Retten i Viborg. Denne værnetingsaftale gælder dog ikke forbrugere, dvs. personer, som ikke handler i forbindelse med deres erhverv. Arbejdsmodtagere vil normalt ikke kunne betegnes som en forbruger.

 

Driftssikkerhed - Ansvarsfraskrivelse

vikarportal.dk indestår ikke for uafbrudt og sikker adgang til vikarportal.dk, da siden hele tiden videreudvikles, og da driften kan forstyrres af en lang række faktorer, som ligger udenfor vikarportal.dk’s kontrol. Dertil bemærkes, at der alene er en udvikler bag vikarportal.dk, og han kan ikke nødvendigvis forestå hurtig mangeludbedring. Derfor må der tillige påregnes svartid ved henvendelse til vikarportal.dk. Hvis man er utilfreds med driften af vikarportal.dk, henvises man således til at opsige abonnementet.

vikarportal.dk er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab/skader, herunder i anledning af driftsforstyrrelser, fejl på siden, nedbrud og så videre.

 

Ændringer

Ændringer af services og funktionalitet kan ske uden varsel og uden kompensation.

vikarportal.dk kan til enhver tid ændre disse vilkår. Ved fornyelse får du en mail med de ændrede vilkår. Ved fornyet betaling herefter anses du for at have godkendt de nye vilkår.

Ved forhøjelse af abonnementsprisen skal du dog godkende forhøjelsen ved på ny at foretage et køb.

vikarportal.dk kan videre uden varsel ændre eller afbryde services i vikarportal.dk’s regi.

 

Data og samtykke jf. persondataloven

Ved dit køb giver du udtrykkelig samtykke til, at vikarportal.dk må registrere og databehandle de data du oplyser. Det være sig dit navn, mobilnummer, e-mailadresse, postnummer og fødselsdato.

Hvis du er arbejdsgiver, giver du udtrykkelig samtykke til, at vikarportal.dk må oplyse det af dig registrerede navn, tlf. nr., email-adresse samt postnr. til arbejdsmodtagere, som foretager en søgning på siden. Billeder og profiltekst kan videre anvendes i markedsføringsmæssig sammenhæng.

Hvis du kan og ønsker at få oplyst tlf. nr. eller emailadresse på en arbejdsmodtager/arbejdsgiver på hjemmesiden, kan det ske ved afgivelse af emailadresse eller ved at logge ind via facebook. Arbejdsmodtagere er kun tilgængelige for arbejdsgivere med abonnement. Ved lukkede profiler kan du derudover kun se kontaktoplysningerne ved at tegne et abonnement.

Du kan til enhver tid tilbagekalde ovennævnte samtykke. Det kan du gøre ved at slette din profil på siden. Du sletter din(e) profil(er) under ”Mine Jobprofiler” under MENU. Klik først på ”deaktiver jobprofil” og derefter ”Slet jobprofil”.

Alternativt kan du skrive til [email protected] . Navn og kontaktoplysninger slettes ved anmodning herom pr. mail til [email protected] . Medmindre du tilbagekalder dit samtykke, må du påregne, at vikarportal.dk kan opbevare dine oplysninger i 5 år.

Hovedformålet med indsamlingen og behandlingen af data er at kunne formidle kontakt mellem arbejdsmodtagere og arbejdsgivere.

Cookies

vikarportal.dk benytter cookies. Cookies er en lille datafil, der gemmes på din computer for at holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Du kan selv slette en cookie på din pc. Hvordan du gør det, afhænger af hvilken browser du anvender.