maria I. - Lærervikar

4600 Køge
Arbejdsradius:
30 km.
Alder:
20 år
Bruger oprettet:
2022

motiveret og selvstændig vikar søger job

Fag: Matematik , Idræt , Billedkunst , Natur/Teknologi , Biologi , Kristendomskundskab , Tysk , Engelsk , Dansk som andetsprog , Dansk

Linjefag: Billedkunst , Biologi

jeg tilbyder undervisning på et højt fagligt niveau. Danskfagligt interesserer jeg mig meget for læse-, stave- og skriveudviklingen, hvor jeg bl.a. har
deltaget i undervisning på en højskole med inspiration fra ”Sprog, grammatik og teksttyper på universitet's niveau . Dette har givet mig nogle
redskaber til, hvordan jeg omsætter teori til praksis. I forhold til læsning interesserer det mig også
hvordan jeg, som lærer, kan bidrage til at eleverne bevarer motivationen for læsning - derfor har jeg
deltaget i kurset ”Moderne litteratur på mellemtrinnet”. På ordniveau bruger jeg billeder og mindmaps,
da jeg er meget opmærksom på begrebsafklaring og sammensatte ord.
Naturfagligt har jeg fokus på teoretisk og praktisk arbejde. På den måde får vi også opbygget en
forforståelse til kommende emner. Jeg anvender IT i undervisningen ud fra de muligheder, skolen kan
tilbyde.

Kvalifikationer

Endvidere har jeg også en rigtig god erfaring med at anvende
interaktive matematikprogrammer (5, 6. og 7. klassetrin).
Matematik og natur/teknik er i min optik nogle fag, der rummer såvel praktiske som æstetiske potentialer. Det er fag, der giver eleverne redskaber til at begå sig praktisk i dagligdagen og til at udvikle sig fagligt indenfor mange andre fag. Fagene handler imidlertid også om at se mønstre og smukke sammenhænge i den verden, der omgiver os, eksempelvis i musikken og naturen. jeg har meget tålmodighed og mener alle kan lære noget eller lære fra sig.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst maria I.'s kontaktoplysninger.