Akut hjælp til at finde egnede kandidater til kort- og langtidsvikariater

For akut hjælp: ring på 71 74 11 02


Vikarportal leverer et aftalt antal kandidater til skolen inden for 24 til 48 timer.
Ansættes en af disse, fakturerer Vikarportal ApS. skolen for 2.500,- kr. ex. moms.

Flere skoler kontakter os, da de ikke kan finde det rigtige ”Match” til deres behov, og ønsker hjælp til en yderligere søgning uden for vores kartotek af kandidater.
Vikarportal ApS tilbyder facilitering af udvælgelsesprocessen med screening af kandidater med den ønskede profil for fagrække til skolen. Ønskes der en yderligere screening, kan Vikarportal bistå med online screening af kandidater.

FORDELE
Ved at benytte sig af vores facilitering opnås følgende fordele:
  • Ingen langsommelige opslag med løbetid på 30 dage på et medie, men brugbare resultater inden for max 48 timer
  • Ingen brug af tid på gennemlæsning af ansøgninger & CV. Vikarportal screener på forhånd
  • Ingen irrelevante kandidater. Vikarportal sender kun kandidater videre, som har de ønskede kvalifikationer
  • I bruger ingen unødig energi og tid på at foretage opringninger, da kandidaterne ringer direkte til skolen
  • Skolen slipper for at skulle holde styr på, hvilke kandidater som er interessante og ikke. Vikarportal leverer det aftalte antal ”rigtige” kandidater direkte til skolen.
  • ”No cure – No pay” Finder skolen ikke en kandidat til ansættelse, fakturer er vi ikke vores assistance. Skolen spilder ingen penge.

Vikarportal oplever en stigende efterspørgsel fra skoler til hjælp af screening af uddannede lærere til kort- og langtidsvikariater landet over.
Igennem et større antal løste opgaver hos forskellige skoler, udbyder vi nu facilitering til screeningprocessen. Et forløb kan se ud som følgende:

CASE
En skole ringer til Vikarportal, efter at de har været gennem vores kartotek af profiler, og IKKE har fundet et rigtigt ”match” til netop deres behov.
Gennem samtale med Vikarportal, fortæller skolen om ønsker til mulige kandidater, såsom længde på vikariatet, start dato, fagkombination, antal lektioner, klassetrin, specifikke personlige ønsker.
Skolen aftaler med Vikarportal, hvornår det aftalte antal kandidater skal være til rådighed for skolen. Som regel mellem 24 og 48 timer.
Kandidaterne eller Vikarportal kontakter skolen på telefon inden for dette tidsrum.
Skolen aftaler nu selv den videre håndtering af samtaler og evt. ansættelsesvilkår, børneattest m.m. Vikarportal kan godt bistå med afholdelse af samtale med de valgte kandidater, men ser det ikke som hensigtsmæssigt, da den personlige kemi er afgørende for et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og kandidaten.
Ansættes kandidaten på skolen, fakturerer Vikarportal. ApS skolen for 2.500,- kr ex. moms for ydelsen. Sker der ingen ansættelse, fakturerer Vikarportal ikke.

Basic Pakke:
Vikarportal leverer et aftalt antal kandidater til skolen inden for 24 til 48 timer. Ansættes en af disse, fakturerer Vikarportal ApS. skolen for 2.500,- kr. ex. moms.

Premium Pakke:
Vikarportal online-screener et antal kandidater gennem Google.Meet eller Microsoft Teams, og sender derefter det aftalte antal kandidater videre til skolen. Skolen kan gå direkte til en ansættelsessamtale ved aftale med kandidaten. Ansættes en af disse, fakturerer Vikarportal ApS. skolen for 5.000,- kr. ex. moms.

For kontakt af Vikarportal, ring på 71 74 11 02 eller pr. mail: info@vikarportal.dk


Det siger vores kunder:

Skoleleder Kim Buchardt, Ida Holsts Skole i Svendborg
Da vi i september stod og manglede en vikar til vores skole, henvendte vi os til vikarportalen.dk.
Efter at have talt med Thomas fra Vikarportalen.dk om vores behov, fik vi hurtigt tilbudt 3 kompetente kandidater til jobbet,
som efterfølgende har ført til ansættelse af en dygtig og engageret matematiklærer.