Checkliste & forventeringer til dig som vikar

Når du møder op på skolens kontor på det aftalte tidspunkt for at få udleveret vikarplanen, vil det være hensigtsmæssigt at du har følgende klar.

 • Navn, adresse, Post nr., By, Mobilnummer, Cpr-nr.., konto oplysninger

Der forventes at du optræder med ansvarlighed, godt humør, respektfuldhed og nysgerrighed.

Din påklædning er afstemt efter at du skal ind og være voksen/ansvarlig for elever mellem 6 til 16 år.

Som vikar får du opgaver med både undervisning og tilsyn i pauserne. Det kan også være undervisning og aktivitet på mindre hold.

 

Din undervisning og efterbehandling af undervisning, og samvær med eleverne er kendetegnet ved:

 • At du spørger lærerne om hvad eleverne må i afdelingen / klassen
 • At du ved hvilke mobilregler der er gældende for afdelingen/klassen
 • At du orienterer dig om du skal have tilsyn i pauserne
 • At fortsætte de forløb der er planlagt i klassen (jf. vikarplan)
 • At undervise i emner du selv har styr på og indblik i (så forvirres eleverne ikke)
 • At drøfte, tage en debat / diskussion om aktuelle emner fra nyheder (Ultranews, aviser, tv-programmer). Ikke emner der er diskriminerende eller provokerende.
 • At lave sociale lege, bevægelse, småspil
 • At lave lektielæsning
 • At give lærerne en skriftlig tilbagemelding i vikarplanen
   

En respektfuld opførsel indbefatter nogle af følgende ting

 • Du er den voksne og har ansvaret i klasserummet
 • Du har ikke mobiltelefon fremme i arbejdstiden
 • Ikke bliver venner med eleverne
 • Ikke bliver venner med elever på fb eller andre sociale medier
 • Du er nærværende (går ikke og spiser, drikker kaffe mv. i undervisningen)
 • Du lytter og er opmærksom på eleverne
 • Ikke lader dig provokere af elevers udsagn

 

Hvordan kan du få en god lektion
For at både du og eleverne får en god lektion og du kan gennemføre din undervisning er det vigtigt at du er forberedt til lektionen. Det gør du gennem at læse vikarplanen, snakke med lærerne i personalerummet/afdelingen, så du får besked på om der er særlige ting du skal vide om klassen.
Inde i klassen er det vigtigt du viser at du bestemmer og har styr på lektionen.
Det betyder at du er tydelig og klart fortæller hvad klassen skal lave i lektionen, og hvad du forventer af eleverne.

 

Forslag til lektionsstart
Du kan starte lektionen på følgende måde:
(Når du kender eleverne bedre, kan du nemmere lade dem få lidt frie rammer)

 • Skriv dit navn på tavlen og præsenter dig selv
 • På tavlen skriver du hvad I skal lave, så eleverne ved det – evt. tidsplan i minutter
 • Få eleverne til at række hånden op hvis de vil sige noget
 • Fortæl eleverne hvordan du vil have de skal opføre sig.
  Hvis du fortæller noget, skal de ikke snakke
  Hvis der er gruppearbejde, er det ok de snakker og bytter plads
 • Lad være at skælde ud eller hæve stemmen / råbe ad eleverne
 • Lad være at være ironisk eller gøre nar af eleverne
 • HUSK AT UNDERSØGE reglerne for mobiltelefoner på din
 • DU MÅ ALDRIG TAGE TELEFONEN FRA EN ELEV – Giv kontoret besked.

 

Hvordan ved du hvad du skal lave og dit skema
På skolens pågældende personaleplatform (AULA el. anden), kan du se hvilke klasser du skal være vikar i, og hvilke vikarplaner der evt. er lavet til dig.

Efter undervisningen skriver du en besked til lærerne, så de kan se, hvad I har nået, og hvordan timen er gået. Du skal skrive i noter, der hvor du finder vikarplanen.
 

Din tjekliste

 • Se dit vikarskema og –plan på personaleplatformen (AULA el. anden), så du ved hvad du skal lave
 • Tjek om du har pausetilsyn i løbet af dagen (oversigt hænger i personalerum)
 • Hent evt. en nøgle på kontoret (hvis du skal i faglokaler eller hallen)
 • Giv tilbagemelding efter din undervisning – gerne skriftligt.
 • Aflever evt. lånte nøgler på kontoret inden du går hjem
 • Ajourfør din timeseddel, så du har den klar til kontoret ved månedens udgang.
   

Hvis du er i tvivl eller pludselig står i situationer, som du ikke kan overskue

 1. Tag kontakt til læreren i klassen ved siden af eller kontakt evt. kontoret.
 2. Opstår der konflikter med eller mellem elever, er det vigtigt du kontakter eller sender en besked på personaleplatformen til lederen for afdelingen.

 

Vikar i SFO

Du vil, når du møder i SFO, blive tildelt nogle opgaver af det faste personale.