Frederik H. - Lærervikar

2300 København
Arbejdsradius:
20 km.
Alder:
22 år
Bruger oprettet:
2023

Åben, udadvendt og altid glad lærervikar med 2 års erfaring!

Fag: Special lærer , Geografi , Matematik , Musik , Madkundskab , Idræt , Billedkunst , Natur/Teknologi , Biologi , Samfundsfag , Kristendomskundskab , Historie , Fransk , Engelsk , Dansk

Jeg tilbyder et konsekvent, godt humør samt en bred forståelse for de opgaver, der bliver stillet til mig. Her er en udtalelse fra børnehaveklasse lederen på Ørkildskolen Svendborg:

Udtalelse Frederik le Févre Honoré Svendborg marts 2022
Frederik er en rolig og imødekommende ung mand. Han er en ekstraordinær dygtig vikar, som har været hos os siden april 2021. Han er stabil og meget pligtopfyldende. Frederik er meget opmærksom og omhyggelig i forhold til de opgaver han bliver stillet. Han er vellidt blandt både børn og personale, og har er god til at aflæse børnenes signaler og behov, både individuelt følelsesmæssigt og og i det sociale fællesskab. Frederik er nærværende og igangsættende i aktiviteter og fordybelse.
Vi oplever Frederik som værende fordomsfri, sympatisk og empatisk. Han møder mennesker, hvor de er, nysgerrigt, lyttende og interesseret. Han har et godt overblik, er en god menneskekender, er smilende og er god til at sprede en rolig og god stemning omkring sig.
Vi oplever også, at Frederik i børneflokken er god til at tune ind på de forskellige behov, der kan være i et børnefællesskab. Han er opmærksom på børnenes udviklingszoner, både følelsesmæssigt, mentalt og fysisk, og støtter dem i dette.
Hvis der er behov for uddybende spørgsmål, er I velkomne til at tage kontakt.
Med Venlig Hilsen Børnehaveklasseleder
Elisa Maud Thomsen
OBS!
Skriv til mig for eventuel validering.

Kvalifikationer

Jeg har arbejdet ca. 2 år som lærervikar i Svendborg på to skoler (Ørkildskolen afd., Byen og afd. Øst). I den periode har jeg lært, hvad det kræver at være en god og kompetent lærervikar. Jeg har været i alt fra 0.Klasse for mig selv til funktionsklasserne m.m. Jeg kender til - og kan identificere - børnenes individuelle behov, samt holde overblikket og roen, når flere har brug for hjælp på en gang. Her er eb udtalelse fra min daværende chef:

Udtalelse vedrørende Frederik le Févre Honoré.
På given foranledning har Frederik bedt om en udtalelse.
Frederik har været – og er stadig - ansat som tilkaldevikar (timelønnet medarbejder) siden april 2021.
Ørkildskolen er en skole beliggende i Svendborgs bymidte, fordelt på to matrikler, afdeling Byen og afdeling Øst.
Ørkildskolen har elever fra 0. – 6. klassetrin og funktionsklasser for børn med særlige behov, samt SFO for 0. – 3 klasse.
Ørkildskolen modtager børn fra alle sociale samfundslag heraf ca. 23% flersprogede.
Frederik er tilknyttet begge afdelinger og har timer i alle klasser og SFO.
Da Frederik er timelønnet, er Frederiks ugentlige timetal naturligvis svin- gene fra uge til uge. Nogle uger har Frederik haft mange timer andre uger færre.
Frederik udfører sit arbejde til skolens fulde tilfredshed og udviser enga- gement i sine opgaver.
Venlig hilsen
Jan Claës Lemche Pædagogisk leder
OBS!
Skriv til mig for eventuel validering.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Frederik H.'s kontaktoplysninger.